Archiwa Bloga

Dostępność usług publicznych

27 września br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się sesja warsztatowa poświęcona dostępności usług publicznych. Spotkanie było okazją do zaprezentowania praktyk zwiększających dostępność usług publicznych, a także do dyskusji poświęconej różnym wymiarom dostępności. W ramach sesji odbyły się również

GŁÓWNA panel 3 – NIE USUWAC – Konkurs

W ramach Akademii organizowany jest konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk . W edycji konkursu 2016 r. nacisk został położony na praktyki uwzględniające tworzenie

GŁÓWNA panel 2 – NIE USUWAC – Zgłoś dobrą praktykę

Działania Akademii mają na celu wspieranie wymiany dobrych doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Zaangażowanie się w projekt Akademii w oparciu o umowę partnerską pozwala każdej instytucji sektora publicznego oraz jej pracownikom na podzielenie się dotychczasowymi

GŁÓWNA panel 1 – NIE USUWAC

Zainicjowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Akademia, której liderem jest obecnie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wyznacza nowe kierunki działań dla administracji publicznej. Założeniem Akademii jest stworzenie platformy dla skutecznej wymiany dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania

Konkurs AZIP – Edycja 2014

Edycja 2013/14 konkursu została zakończona. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu zwycięzcy mieli okazję przedstawić je szerokiej publiczności podczas konferencji inaugurującej drugą edycję Akademii, która odbyła się 5 listopada 2014 r. Nagranie spotkania znajduje się w dziale Multimedia. Laureatami konkursu w 2014 r. zostali: