Konkurs AZIP – Edycja 2014

Edycja 2013/14 konkursu została zakończona. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu zwycięzcy mieli okazję przedstawić je szerokiej publiczności podczas konferencji inaugurującej drugą edycję Akademii, która odbyła się 5 listopada 2014 r. Nagranie spotkania znajduje się w dziale Multimedia.

Laureatami konkursu w 2014 r. zostali:

w kategorii „Instytucja”

  • Śląski Urząd Wojewódzki, za usprawnienie pracy służb zajmujących się umieszczeniem dzieci w placówkach oświatowo-opiekuńczych

w kategorii „Menedżer”

  • Robert Puc, Kierownik Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Kołobrzeg za skuteczne przeprowadzenie informatyzacji zarządzania miastem

Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienia:

w kategorii „Instytucja”

  • Starostwo Powiatowe w Wejherowie za realizację inicjatywy współpracy instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych administracji geodezyjnej i kartograficznej

w kategorii „Menedżer”

  • Katarzyna Śpiewok, Dyrektor Urzędu Miasta Gliwice za kompleksowe podejście do wdrożenia kontroli zarządczej wdrożonej w Urzędzie Miasta w Gliwicach i wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych
  • Alicja Nowakowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Warszawie za przeprowadzenie trudnego procesu restrukturyzacji pod kątem optymalizacji procesów i racjonalizacji wykorzystania zasobów.