Warsztaty – Edycja 2014

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE
21 listopada 2014 r.

  • Zapis wideo znajduje się tutaj.

ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM
11 lutego 2014 r.

  • Zapis wideo znajduje się tutaj.

MODEL KOMPETENCYJNY W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
15 kwietnia 2014 r.

  • Agenda warsztatu do pobrania.
  • Zapis wideo znajduje się tutaj.

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
10 czerwca 2014 r.

  • Agenda warsztatu do pobrania
  • Zapis wideo znajduje się tutaj.