Uczestnicy

Projekt adresowany jest do wszystkich pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej, a także innych instytucji państwowych.

Więcej informacji:
Marcin Sakowicz
Biuro Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
tel. 22 60 80 120
e-mail: azip@ksap.gov.pl