Materiały

Do pobrania prezentacje z pierwszej Sesji Warsztatowej „Elektroniczne usługi publiczne” z dnia 21 listopada 2013:

– Prezentacja P. Grzegorza Karasia – Dobre praktyki Ministerstwa Sprawiedliwości

– Prezentacja P. Andrzeja Struga –  Dobre praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Do pobrania prezentacje z drugiej Sesji Warsztatowej „Zwiększanie partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym” z dnia 11 lutego 2014:

Prezentacja P. Marty Borkowskiej-Lisiak i P. Tomasza Stasiukiewicza – dobre praktyki Starostwa Powiatowego w Sulęcinie

 

Do pobrania prezentacje z drugiej Sesji Warsztatowej „Modele kompetencyjne w instytucjach publicznych” z dnia 15 kwietnia 2014:

MODEL KOMPETENCYJNY – prezentacja P. Zuzanny Bartczak i P. Katarzyny Śliwy-Szajor – dobre praktyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

MODEL KOMPETENCYJNY – warsztaty – warsztatowa prezentacja P. Zuzanny Bartczak i P. Katarzyny Śliwy-Szajor – dobre praktyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Prezentacja Pani Dyrektor Marii Wójtowicz – dobre praktyki Służby Celnej

 

Do pobrania prezentacje z drugiej Sesji Warsztatowej „Usprawnianie komunikacji wewnętrznej” z dnia 10 czerwca 2014:

– Prezentacja Pana Mariusza Madejczyka oraz Prezentacja Pani Magdaleny Sawickiej – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

– Prezentacja Pani Katarzyny Śpiewok, Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach