O Akademii

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi stanowi wspólną inicjatywę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodka Dialogu i Analiz THINKTANK oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Założeniem Akademii jest stworzenie platformy dla skutecznej wymiany dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym, wdrożonych dotychczas w jednostkach administracji państwowej, rządowej oraz samorządowej.

W ramach Akademii przy współpracy z ośrodkiem analitycznym THINKTANK organizowane są warsztaty i konferencje. Przygotowywane są również materiały, których celem jest upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania instytucjami publicznymi.

W latach 2013/14 przeprowadzone zostały 4 tematyczne sesje warsztatowe. W trakcie sesji prezentowane były innowacyjne projekty, które zostały wdrożone w instytucjach publicznych. Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w moderowanym panelu dyskusyjnym z udziałem ekspertów reprezentujących zróżnicowane środowiska oraz w krótkim warsztacie. Sesje warsztatowe były rejestrowane w postaci audio oraz wideo (live streaming).

Ważną inicjatywą Akademii jest konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji. Konkurs wyłonił zwycięzców w kategorii najlepszy menedżer oraz instytucja.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w dzieleniu się najlepszymi praktykami w zarządzaniu w sektorze publicznym.