Baza danych dobrych praktyk

Laureat konkursu Akademii w kategorii Instytucja:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wyróżnienie w kategorii Instytucja:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Specjalne wyróżnienie Rady Programowej Akademii:

Podlaski Urząd Wojewódzki

______________________________________________________________________________

Laureat konkursu Akademii w kategorii Menedżer:

Robert Puc, Kierownik Biura Informatyki UM Kołobrzeg

Wyróżnienia w kategorii Menedżer:

Teresa Alicja Nowakowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Katarzyna Śpiewok, Dyrektor Urzędu Miasta Gliwice

______________________________________________________________________________

 Pozostałe dobre praktyki zgłoszone do konkursu Akademii znajdują się tutaj.