Konkurs – Edycja 2016

Konkurs kontynuuje główne założenie Akademii, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. To dobra okazja nie tylko do powiększenia zasobów merytorycznych Akademii, ale również do upowszechniania najlepszych rozwiązań zarządczych charakteryzujących się efektywnością, innowacyjnością i gospodarnością.

Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli

Cele konkursu to wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania. Konkurs promuje instytucje, które wyróżniają się na tle innych podmiotów sektora publicznego poprzez stałe usprawnianie obsługi klientów i kierują się dobrem obywateli. W edycji konkursu 2016 r. nacisk został położony na tworzenie usług pod kątem potrzeb obywateli.

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich instytucji publicznych, w szczególności urzędów administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści płynące z udziału w konkursie

 • poprawa jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych,
 • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
 • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost zaufania do nich,
 • promocja oraz podniesienie prestiżu instytucji i osób w nich zatrudnionych.

Wyniki

Podczas konferencji w dniu 13 grudnia br. dobre praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli zaprezentowało 6 finalistów Konkursu, wyłonionych przez Kapitułę Konkursu na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. Finalistami zostali:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
  Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce”
 • Gmina Olsztyn:
  E-deklaracje i Elektroniczne Płatności Olsztyna
 • Izba Celna w Białymstoku:
  Aplikacja „Asystent Granica” – wersja mobilna i przeglądarkowa
 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim:
  „LUW bez barier” – zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki dla osób niepełnosprawnych
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej:
  System teleinformatyczny uwzględniający nowoczesne rozwiązania w zakresie funkcjonowania systemu umożliwiającego zgłaszanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Urząd Skarbowy w Żorach:
  Inicjowanie wniosków o zmianę decyzji ostatecznych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez dalsze rozłożenie zadłużenia na raty.

Laureat

Zgodnie z Regulaminem Konkursu laureata wybrali uczestnicy konferencji.

Laureatem Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi na najlepsze wdrożone praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli – edycja 2016 została:

Izba Celna w Białymstoku – za wdrożenie aplikacji „Asystent Granica” – wersja mobilna i przeglądarkowa

Dzięki w/w aplikacji każdy podróżny, kierowca, przewoźnik może uzyskać aktualne informacje na temat zasad przy przekraczaniu granicy, komunikować się z jednostkami Służby Celnej i Straży Granicznej oraz optymalizować podróż.  Aplikacja jest dostępna w polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej wersji językowej.

Wyróżnienie

Ponadto Kapituła Konkursu na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r. zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia Urzędowi Skarbowemu w Żorach za wdrożenie dobrej praktyki:

Inicjowanie wniosków o zmianę decyzji ostatecznych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez dalsze rozłożenie zadłużenia na raty.

Zaprezentowana przez Urząd Skarbowy w Żorach praktyka łączy dobrą współpracę z klientem, dbanie o jego interesy z jednoczesną dbałością o interesy skarbu państwa.  Kapituła Konkursu doceniła innowacyjność  podejścia, prostotę oraz niskie koszty wprowadzenia jej w życie.

Patronat

Patronat nad Konkursem objął Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Kapituła Konkursu

 • Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes ośrodka THINKTANK
 • Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej
 • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • Andrzej P. Jarema, Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Mariusz Jedynak, Dyrektor Departamentu Audytu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Grzegorz Mroczek, Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • dr Marcin Romanowski, Przewodniczący Rady KSAP
 • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów
 • Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Rady Służby Publicznej

Regulamin Konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z Regulamin konkursu.

Kontakt

Szczegółowych informacji o  konkursie udzielają:
Marcin Sakowicz, tel. 22 60 80 120
Karolina Sawicka, tel. 22 60 80 121

e-mail: azip@ksap.gov.pl


Konkurs AZIP – Edycja 2014