Dostępność usług publicznych

27 września br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się sesja warsztatowa poświęcona dostępności usług publicznych.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania praktyk zwiększających dostępność usług publicznych, a także do dyskusji poświęconej różnym wymiarom dostępności. W ramach sesji odbyły się również miniwarsztaty „Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością”, których celem było zwiększenie umiejętności interpersonalnych, uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz rozwój umiejętności komunikacji w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością. Miniwarsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Fundacją Integracja.

Program


10:00 – 10:10   Otwarcie
Jan Pastwa, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej


10:10 – 10:50   Prezentacje

Dostęp do usług ZUS – działania na rzecz wzrostu satysfakcji klientów
Magdalena Mazur–Wolak, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów ZUS

Dostęp do e-usług poprzez SEKAP
Danuta Descours, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego


10:50 – 11:50   Panel dyskusyjny: Jak poprawić dostęp do usług publicznych?
Moderator: Małgorzata Bonikowska, Prezes Ośrodka dialogu i analiz THINKTANK

Marcin Bombrych
Dyrektor Generalny GIS

Krzysztof  Kaca
Dyrektor Wydziału Analiz i Programowania PFRON

Magdalena Mazur-Wolak
Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów ZUS

Piotr Pawłowski
Prezes Fundacji Integracja


11:50 – 12:00   Świat bez barier – działalność Fundacji Integracja


12:00 – 12:30   Przerwa kawowa


12:30 – 15:00   Miniwarsztat: Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością