Projekt zakończony

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Zainicjowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Akademia, której liderem jest obecnie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wyznacza nowe kierunki działań dla administracji publicznej.

Założeniem Akademii jest stworzenie platformy dla skutecznej wymiany dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym, wdrożonych dotychczas w jednostkach administracji państwowej, rządowej oraz samorządowej.

więcej o Akademii

Zgłoś dobrą praktykę

Działania Akademii mają na celu wspieranie wymiany dobrych doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

Zaangażowanie się w projekt Akademii w oparciu o umowę partnerską pozwala każdej instytucji sektora publicznego oraz jej pracownikom na podzielenie się dotychczasowymi sukcesami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania.

 

więcej na temat dobrych praktyk

Konkurs

W ramach Akademii organizowany jest konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji.

Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk . W edycji konkursu 2016 r. nacisk został położony na praktyki uwzględniające tworzenie usług pod kątem potrzeb obywateli.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 13 grudnia 2016 r. podczas konferencji zorganizowanej w KSAP.

więcej o konkursie