Partnerzy

Projekt zakłada szeroką współpracę z partnerami instytucjonalnymi – urzędami sektora rządowego oraz samorządowego, a także innymi instytucjami państwowymi. Otwarte współdziałanie między partnerami Akademii, a jej uczestnikami stanowić będzie znakomitą podstawę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń zarządczych. Z każdym chętnym do udziału w Akademii podmiotem podpisywane będzie porozumienie partnerskie.

Partnerem merytorycznym Akademii jest magazyn ThinkTank.