Warsztaty – Edycja 2016

27 września 2016 r. – Dostępność usług publicznych

21 czerwca 2016 r. – Ocena okresowa w instytucjach publicznych

14 kwietna 2016 r. – Bezpieczeństwo teleinformatyczne w instytucjach publicznych