Warsztaty

W ramach Akademii organizowane są sesje warsztatowe, których celem jest pogłębiona dyskusja i wymiana doświadczeń w wybranym zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. W trakcie sesji prezentowane są dobre praktyki, odbywa się moderowana dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i wszystkich uczestników oraz mają miejsce warsztaty wymiany doświadczeń. Przed każdą z sesji uczestnicy otrzymają dokument wprowadzający ich w tematykę spotkania.

Sesje warsztatowe są rejestrowane w postaci audio oraz wideo (live stream).

Warsztaty – Edycja 2016

Warsztaty – Edycja 2014