Kontakt

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI
Biuro Dyrektora
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
Tel. +48 22 60 80 120, 22 60 80 116
E-mail: azip@ksap.gov.pl