Ocena okresowa w instytucjach publicznych

21 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna sesja warsztatowa w ramach Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi poświęcona ocenom okresowym w instytucjach publicznych.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie praktyki stosowania ocen okresowych w instytucjach publicznych. Ocena okresowa jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, od którego oczekuje się zarówno korzyści dla organizacji, jak i indywidualnego pracownika. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej instytucji publicznych, specjaliści oraz eksperci zainteresowani modelem ocen okresowych w instytucjach publicznych. W trakcie spotkania przedstawiony został także aktualny stan prawny w odniesieniu do ocen okresowych, w kontekście nowelizacji ustawy o służbie cywilnej z 23 stycznia 2016 r.

Program

09:30 – 10:00 Rejestracja (kawa, herbata)
10:00 – 10:05 Otwarcie
Jan Pastwa, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

10:05 – 10:20 Wystąpienia przedstawicieli partnerów AZIP (ZUS, MUW, THINKTANK)

10:20 – 10.40 Aktualny stan prawny w odniesieniu do ocen okresowych w Służbie Cywilnej
Joanna Skrzyńska,
Departament Służby Cywilnej KPRM

10:40 – 12:00 Jakie są oczekiwania w odniesieniu do modelu oceny okresowej?
Moderator: Zuzanna Bartczak, PwC Polska

  • Urszula Dubejko, Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, KPRM
  • Joanna Kencler, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  • Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Rozwoju
  • dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH, Instytut Kapitału Ludzkiego

12:00 – 12:30 Zakończenie, przerwa kawowa