GŁÓWNA panel 3 – NIE USUWAC – Konkurs

W ramach Akademii organizowany jest konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji.

Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk . W edycji konkursu 2016 r. nacisk został położony na praktyki uwzględniające tworzenie usług pod kątem potrzeb obywateli.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 13 grudnia 2016 r. podczas konferencji zorganizowanej w KSAP.

więcej o konkursie