GŁÓWNA panel 2 – NIE USUWAC – Zgłoś dobrą praktykę

Działania Akademii mają na celu wspieranie wymiany dobrych doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

Zaangażowanie się w projekt Akademii w oparciu o umowę partnerską pozwala każdej instytucji sektora publicznego oraz jej pracownikom na podzielenie się dotychczasowymi sukcesami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania.

 

więcej na temat dobrych praktyk