GŁÓWNA panel 1 – NIE USUWAC

Zainicjowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Akademia, której liderem jest obecnie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wyznacza nowe kierunki działań dla administracji publicznej.

Założeniem Akademii jest stworzenie platformy dla skutecznej wymiany dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym, wdrożonych dotychczas w jednostkach administracji państwowej, rządowej oraz samorządowej.

więcej o Akademii