Wideo

Konferencja roczna AZIP „Zarządzanie w administracji – zarządzanie administracją?”

Zapraszamy do obejrzenia Sesji Warsztatowej „Elektroniczne usługi publiczne”:

Część pierwsza Sesji:

Część druga Sesji:

Materiał wideo z drugiej Sesji Warsztatowej „Zwiększenie partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym”:

Część pierwsza Sesji:

Część druga Sesji:

Część trzecia Sesji:

 

Materiał wideo z czwartej Sesji Warsztatowej „Usprawnianie komunikacji wewnętrznej”:

Część pierwsza Sesji:

Część druga Sesji: