Rekrutacja

Projekt adresowany jest do wszystkich pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji centralnej i samorządowej. Projekt zakłada szeroką współpracę z partnerami instytucjonalnymi – urzędami sektora rządowego oraz samorządowego, a także innymi instytucjami państwowymi. Z każdym chętną do udziału w Akademii podmiotem podpisywane będzie porozumienie partnerskie. Otwarte współdziałanie między partnerami Akademii, a jej uczestnikami stanowić będzie znakomitą podstawę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń zarządczych.

Do pobrania oficjalny raport z dotychczasowych warsztatów w latach 2012/13. 

Zapraszamy do udziału!