Rada Programowa

Na czele Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi stoi Rada Programowa. Decyduje ona o kierunkach rozwoju Akademii, tematyce podejmowanej w ramach warsztatów oraz o poszerzaniu projektu o kolejnych partnerów instytucjonalnych. W skład Rady Programowej wchodzą:

 • dr Małgorzata Bonikowska, Partner Zarządzający Ośrodka Analiz i Dialogu THINKTANK,
 • Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości,
 • Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP,
 • Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki,
 • Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
 • Jan Pastwa, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • Halina Stachura-Olejniczak, Dyrektor Generalny, Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Marek Wożniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Marek Wójcik, Dyrektor Związku Powiatów Polskich.