Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Dołącz!

Działania Akademii mają na celu wspieranie wymiany dobrych doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Zaangażowanie się w projekt Akademii w oparciu o umowę partnerską pozwala każdej instytucji sektora publicznego oraz jej pracownikom na podzielenie się dotychczasowymi sukcesami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania.

Zgłoszenia zawierające inspirujące praktyki i doświadczenia oraz wszelkie sugestie dotyczące Akademii przyjmowane są pod adresem: azip@ksap.gov.pl.

Exit mobile version