Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Konkurs – Edycja 2016

Konkurs kontynuuje główne założenie Akademii, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. To dobra okazja nie tylko do powiększenia zasobów merytorycznych Akademii, ale również do upowszechniania najlepszych rozwiązań zarządczych charakteryzujących się efektywnością, innowacyjnością i gospodarnością.

Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli

Cele konkursu to wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania. Konkurs promuje instytucje, które wyróżniają się na tle innych podmiotów sektora publicznego poprzez stałe usprawnianie obsługi klientów i kierują się dobrem obywateli. W edycji konkursu 2016 r. nacisk został położony na tworzenie usług pod kątem potrzeb obywateli.

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich instytucji publicznych, w szczególności urzędów administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści płynące z udziału w konkursie

Wyniki

Podczas konferencji w dniu 13 grudnia br. dobre praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli zaprezentowało 6 finalistów Konkursu, wyłonionych przez Kapitułę Konkursu na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. Finalistami zostali:

Laureat

Zgodnie z Regulaminem Konkursu laureata wybrali uczestnicy konferencji.

Laureatem Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi na najlepsze wdrożone praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli – edycja 2016 została:

Izba Celna w Białymstoku – za wdrożenie aplikacji „Asystent Granica” – wersja mobilna i przeglądarkowa

Dzięki w/w aplikacji każdy podróżny, kierowca, przewoźnik może uzyskać aktualne informacje na temat zasad przy przekraczaniu granicy, komunikować się z jednostkami Służby Celnej i Straży Granicznej oraz optymalizować podróż.  Aplikacja jest dostępna w polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej wersji językowej.

Wyróżnienie

Ponadto Kapituła Konkursu na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r. zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia Urzędowi Skarbowemu w Żorach za wdrożenie dobrej praktyki:

Inicjowanie wniosków o zmianę decyzji ostatecznych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez dalsze rozłożenie zadłużenia na raty.

Zaprezentowana przez Urząd Skarbowy w Żorach praktyka łączy dobrą współpracę z klientem, dbanie o jego interesy z jednoczesną dbałością o interesy skarbu państwa.  Kapituła Konkursu doceniła innowacyjność  podejścia, prostotę oraz niskie koszty wprowadzenia jej w życie.

Patronat

Patronat nad Konkursem objął Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Kapituła Konkursu

Regulamin Konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z Regulamin konkursu.

Kontakt

Szczegółowych informacji o  konkursie udzielają:
Marcin Sakowicz, tel. 22 60 80 120
Karolina Sawicka, tel. 22 60 80 121

e-mail: azip@ksap.gov.pl


Konkurs AZIP – Edycja 2014

Exit mobile version