Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli

Zapraszamy na konferencję podsumowującą konkurs Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi na najlepsze wdrożone praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli, która odbędzie się w 13 grudnia 2016 r. w godz. 13.30 – 16.00. Konkurs odbywa się pod Patronatem Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki wybrane przez Kapitułę Konkursu. Spośród 6 finalistów uczestnicy konferencji dokonają wyboru laureata.

Finaliści Konkursu

Na posiedzeniu 29.11.2016 r. członkowie Kapituły Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi na najlepsze wdrożone praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli wybrali 6 finalistów Konkursu:

Program konferencji

13:00 – 13:30   Rejestracja

13:30 – 13:45   Otwarcie
Dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej

13:45 – 15:00   Prezentacje finalistów

15:00 – 15:10   Głosowanie
15:10 – 15:40   Lunch
15:40 – 16:00   Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godz. 13.30, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela dr Marcin Sakowicz, tel. 22 60 80 120, azip@ksap.gov.pl.

Konkurs AZIP

Konkurs kontynuuje główne założenie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych wdrożonych innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania usługami publicznymi. Patronat nad Konkursem objął Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Przeczytaj więcej na temat Konkursu.

Kapituła Konkursu

Exit mobile version